Datagedreven strategie en beleid

We geven antwoord op strategische beleidsvraagstukken aan de hand van data.

Dashboards

We stellen data op zo’n manier beschikbaar dat medewerkers zelf vragen kunnen beantwoorden.

Professionalisering

We trainen medewerkers van instellingen om met behulp van data zelf vragen te beantwoorden.

De beste beslissingen. Onderbouwd met data.

We helpen onderwijsinstellingen om de beste beslissingen te nemen met behulp van data. Bedrijven, overheden en zorginstellingen hebben dankzij data enorme sprongen gemaakt bij onder meer het optimaliseren van hun processen en het maken van beleid op maat. In het onderwijs zijn deze kansen er ook, maar worden ze vaak nog niet benut.
We helpen instellingen om dankzij data hun eigen organisaties en omgeving beter te begrijpen. De data is daarbij dienend aan het doel: wat wil je als organisatie bereiken? De combinatie van onze volledige focus op onderwijs met diepe kennis over complexe data-analyse en IT, stelt ons in staat om organisaties te helpen om hun doelen te bereiken.

Inzichten voor doorsnee-gebruiker tot echte expert

Begrijpelijke visualisaties voor iedereen

Niet iedereen is data-expert. Helaas vragen veel dashboards & rapportages nog veel werk van eindgebruikers. Bij ons niet: Met onze begrijpelijke rapportages kan iedereen direct aan de slag.

Kraakheldere adviezen gebaseerd op data

De beste beslissingen neem je als je alle feiten en cijfers kent. Door de menselijke kennis en cijfers in een instelling te combineren kunnen we de allerbeste adviezen geven.

Geavanceerde modellen voor prognoses en scenarios

Beslissingen die je nu neemt, hebben vaak grote impact op de toekomst. Door met prognose- en scenariomodellen te werken kunnen we een inkijkje in de toekomst geven.

Data- én onderwijsexperts

Hoewel andere sectoren soortgelijke uitdagingen kennen, richten wij ons uitsluitend op onderwijs. Voor ons is dit noodzakelijk om het onderwijs echt goed te kunnen helpen. Doordat we de databronnen al kennen en vaak al relevante databases en algoritmes hebben liggen, beginnen we vaak met 1-0 voorsprong. Nog veel belangrijker is echter dat wij de cultuur en uitdagingen van onderwijsinstellingen goed begrijpen. Door voor alle typen onderwijsinstellingen (van PO-besturen tot universiteiten) én alle typen afdelingen (van CvB’s tot HRM-afdelingen) te werken helpen wij instellingen om impact te bereiken binnen hun organisatie, én richting externe stakeholders.

Een selectie van onze opdrachtgevers: