Privacy Policy The Next School

The Next School gaat strikt vertrouwelijk om met privacy. Soms hebben we echter jouw persoonsgegevens nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens we gebruiken en hoe we deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. De privacy policy is van toepassing op onze website www.thenextschool.nl

Jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Persoonsgegevens die wij verwerken en waarvoor wij ze gebruiken

The Next School verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bewaartermijn

Vanwege privacywetgeving zijn we verplicht je gegevens niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. The Next School zal daarom je persoonsgegevens enkel bewaren voor wervingsdoeleinden en op termijn verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

In het recruiting proces maakt The Next School soms gebruik van externe partijen. Deze partijen hebben daarom mogelijk inzicht in de sollicitaties bij The Next School. Verder verstrekt The Next School geen gegevens aan derden zonder jouw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Next School gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens; Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen; Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens; Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken; Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken. Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze contactpagina.

Beveiliging

The Next School neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@thenextschool.nl