Standaardrapportages

Je wilt inzicht in je resultaten, het verloop van studies, je uitstroom of andere trends. Bijvoorbeeld in het kader van jaarcycli. Die data heb je. Maar de kwaliteit is niet consistent. Of de vorm maakt het lastig te gebruiken of zelfs te begrijpen.

Wij helpen je met standaardrapportages, ontwikkeld als antwoord op vragen die wij vaker krijgen. We implementeren ze snel en efficiënt. En we automatiseren ze. Daarmee elimineren we de kans op fouten in de totstandkoming en besparen we je mensen veel tijd.

Zo heb jij volgende keer, en alle keren daarna, alles wat je nodig hebt voor de juiste gesprekken: heldere en direct bruikbare antwoorden.
Al voordat je de vragen stelt.

Hoe starten we?

Dit proces begint met het beantwoorden van je vraag. En de vragen erachter. We willen weten waarvoor je de rapportage wilt gaan gebruiken. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat je er echt iets aan hebt.

Dit zijn de stappen:

  • In een goed gesprek definiëren we samen je vraag. Daarna kijken we welke rapportage-vorm er het beste bij past en of we die al in een standaardvorm kunnen aanbieden.

  • Daarna gaan we de benodigde data verzamelen. Als dat kan en jij het wilt, doen we dat samen met de eigenaren van de data. Hierbij zorgen we er natuurlijk voor dat alle persoonsgegevens goed beschermd zijn.

  • Een rapportage moet aansluiten bij jullie behoeften. In deze stap en volgende stappen, passen we het ontwerp daarop aan. We bekijken hem samen en maken aanpassingen als dat nodig is.

  • Zodra jullie het ontwerp goedkeuren gaan wij hem uitdraaien.

Privacy boven alles

Zo borgen we vertrouwelijkheid

Bij het ontwerpen van standaardrapportages werken we vaak met persoonsgegevens. Zorgvuldigheid is daarom voor ons prioriteit #1. Zelf zijn wij aangesloten bij het privacyconvenant onderwijs. Wanneer dat nodig is, sluiten we heldere verwerkers- of geheimhoudingsovereenkomsten af. Zoals bij alles wat wij doen, laten we hier niets aan het toeval over.

Wat ons uniek maakt

  • Wij leveren snel en dat tegen een investering die je al snel terugverdient.

  • Niet alleen voor rapportages op bestuurlijk niveau kun je een beroep op ons doen. We helpen je ook aan operationele rapportages of rapporten voor toeleverende scholen. Om nog maar een paar voorbeelden te noemen.

  • Onze rapportages verenigen inhoud en vorm. Je krijgt geen eindeloze tabellen of lijsten, maar overzichtelijke en snel te begrijpen presentatie-vormen die er gewoon goed uitzien.

Zo komen we tot rapportages waar jouw instelling echt iets aan heeft:

Het maken van een standaardrapportage is een kort en interactief proces. We presenteren steeds de uitkomsten van de belangrijkste stappen, passen eventueel het ontwerp van de rapportage aan en werken zo naar een optimaal bruikbaar eindresultaat.

Vragen? Kennismaken? Koffie?

Klik voor ons contactformulier of bel Quinten Smit op +31 (0)6 24 34 85 14

Contact