• Inzicht
 • >
 • Zicht op Passend Onderwijs
 • Zicht op Passend Onderwijs

  Hoe krijgt een samenwerkingsverband meer zicht op passend onderwijs in de regio?

  De rol van het samenwerkingsverband

  Een samenwerkingsverband (SWV) heeft de taak om te zorgen dat alle kinderen in een regio passend onderwijs krijgen. Dat doen ze bijvoorbeeld door te bepalen welke kinderen speciaal onderwijs of andere vormen van ondersteuning nodig hebben. Ook houdt het samenwerkingsverband zicht op thuiszitters: kinderen die langere tijd, om welke reden dan ook, niet naar school gaan. Koers VO, een samenwerkingsverband in de regio Rotterdam, wilde beter zicht op het Passend Onderwijs in de regio en één centrale plek waar de belangrijkste data samen zou komen.

  Van idee naar realiteit

  Samen komen we tot slimmere inzichten

  Inzichten voegen vooral iets toe als je weet wat je ermee wilt bereiken. Daarom hebben we eerst samen met Koers VO de informatiebehoefte goed in kaart gebracht. Wat zijn belangrijke speerpunten, en welke informatie heb je nodig om die te bereiken? Vervolgens bouwden we een dashboard dat deze gegevens duidelijk zichtbaar maakt. Van ontwerp tot afronding duurde dit project drie maanden.

  Meer grip én meer tijd

  Koers VO werkt inmiddels bijna 2 jaar met het dashboard. In die tijd heeft het meer grip gekregen op belangrijke trends in de regio. Met het dashboard kan Koers VO helder verantwoording afleggen richting de Raad van Toezicht en de Inspectie. Daarnaast faciliteert het dashboard goede gesprekken met scholen in de regio. Zo is voor elke school met één klik te zien hoeveel kinderen thuis zitten, waarom dat zo is, en hoe dat aantal is veranderd ten opzichte van een eerdere periode. Het dashboard bespaart iedereen veel tijd, omdat veel terugkerende processen en analyses nu automatisch worden uitgevoerd.

  De daden bij de woorden

  Bekijk onze projecten en ontdek wat onze aanpak op kan leveren voor jouw instelling

  Bekijk onze projecten