• Inzicht
 • >
 • Hoe verlaag je de werkdruk voor MBO-docenten?
 • Hoe verlaag je de werkdruk voor MBO-docenten?

  Veel docenten in het onderwijs ervaren een hoge werkdruk. Dat vraagt om een gerichte aanpak. Waar begin je dan?

  De invloed van werkdruk

  Mensen die in het MBO werken, ervaren een hoge werkdruk. De sector heeft afgesproken in de komende jaren op zoek te gaan naar manieren om die druk te verlagen. Dat is anno nu extra belangrijk omdat we in Nederland een lerarentekort hebben en veel jonge docenten al na korte tijd het beroep weer verlaten. Het ziekteverzuim onder docenten is erg hoog. En zeker als collega’s niet voor de klas staan, maar maandenlang thuis zitten, heeft dat een enorme impact op de kwaliteit van onderwijs voor die klas.

  Waar komt de hoge werkdruk vandaan?

  Inzicht in het probleem als basis voor oplossingen

  We wilden glashelder maken waar in de organisatie werkdruk ervaren werd en waarom. Op basis van historische data en een nieuwe enquête onder medewerkers traceerden we waar de allerhoogste werkdruk gevoeld werd.

  Onderzoek van enquête data toonde aan welke activiteiten én welke omstandigheden werkdruk veroorzaakten. Onder andere niet-werkende techniek en de verhoudingen tussen collega’s kwamen daaruit naar voren. Alle uitkomsten verpakten we in een ‘heat map’ van de organisatie,. Daarop was precies inzichtelijk waar in de organisatie de pieken in werkdruk zitten.

  Inzichten voor een werkdrukplan

  Ons werkdrukonderzoek gaf veel nuttige inzichten. Zo kwamen we er bijvoorbeeld achter dat doceren bijna nooit een oorzaak was. Het waren juist de docenten met weinig onderwijsuren (en dus veel overige taken), die vaak een hoge werkdruk voelden. Zadkine heeft deze inzichten meegenomen in de verdere uitvoering en implementatie van een werkdrukplan. Dat plan gaat de komende jaren werkdruk reduceren, het werkgeluk van medewerkers verhogen en de uitval van docenten terugdringen.

  De daden bij de woorden

  Bekijk onze projecten en ontdek wat onze aanpak op kan leveren voor jouw instelling

  Bekijk onze projecten