• Inzicht
 • >
 • TLV’s en wijkgerichte aanpak
 • TLV’s en wijkgerichte aanpak

  Hoe krijgt een samenwerkingsverband snel inzicht in de grootste uitdagingen?

  Zicht op de grootste uitdagingen

  Een samenwerkingsverband (SWV) draagt verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek voor ieder kind in de regio. Een groot SWV in de Randstad wilde na het aantreden van een nieuwe bestuurder in korte tijd weten waar voor hen de grootste uitdagingen lagen. Iedere 5 jaar stelt een SWV een ondersteuningsplan op. In het ondersteuningsplan legt een SWV vast hoe het passend onderwijs voor elk kind in de regio wil realiseren. Om dit plan op te kunnen stellen, had het SWV snel feiten nodig over allerlei onderwerpen, waaronder het proces rondom verwijzingen naar het speciaal onderwijs.

  Meer inzicht met data

  TLV-aanvragen in beeld

  Samen met het SWV bepaalden we welke analyses hen het meest zouden helpen. Zo constateerden we dat TLV-aanvragen vaak incompleet werden ingediend. Daarnaast brachten we de ontwikkelingen in het aantal TLV’s in kaart en maakten we de verdeling van TLV’s per wijk en per bestuur inzichtelijk. Door de data zorgvuldig te analyseren en te visualiseren, creëerden we een duidelijk overzicht van de situatie.

  Een plan voor passend onderwijs

  De inzichten uit onze analyses hebben het SWV geholpen om tot een goed onderbouwd ondersteuningsplan te komen. Ook gaven ze het SWV concrete handvaten om het aanvraagproces van TLV’s te verbeteren. Door ook de verdeling van TLV’s per wijk en per bestuur inzichtelijk te maken, kon het SWV gerichte maatregelen nemen om het ondersteuningsaanbod op bepaalde plekken te versterken. Met de inzichten uit dit onderzoek heeft het SWV bovendien de verdeling van financiële middelen over het regulier onderwijs herzien, met meer geld voor scholen die dit (voorspelbaar) harder nodig hebben. Deze resultaten helpen het SWV bij het realiseren van hun doel: passend onderwijs voor ieder kind in de regio.

  De daden bij de woorden

  Bekijk onze projecten en ontdek wat onze aanpak op kan leveren voor jouw instelling

  Bekijk onze projecten