• Inzicht
 • >
 • Eerste hulp bij een veranderende markt
 • Eerste hulp bij een veranderende markt

  Teruglopende studentaantallen roepen vaak veel vragen op. Hoe en waar vind je de antwoorden?

  Een beter aansluitend opleidingsaanbod

  Een grote MBO-instelling met een mooi opleidingsaanbod zag bij een aantal opleidingen de studentenaantallen teruglopen. Tot hun grote verrassing. Ze stelden zichzelf vragen als: “Wat drijft eigenlijk de opleidingskeuze van potentiële studenten?”, “Als ze niet voor ons kiezen, voor welke opleidingen dan wél?” en “Hoe scoren vergelijkbare opleidingen bij andere instellingen?”.
  De instelling wilde haar opleidingen beter laten aansluiten op de criteria van potentiële studenten. Daarom schakelden ze ons in voor de antwoorden.

  Meer inzicht in de keuzes van studenten

  Dankzij kwalitatief en kwantitatief onderzoek

  Via data-onderzoek, interviews en werksessies met medewerkers brachten we in kaart waarom studenten voor deze opleiding kozen. De resultaten combineerden we met publieke data én de data van de instelling. Zo konden we hen inzicht geven in voor hen relevante trends in verhouding tot hun aanbod. Één van de uitkomsten was dat vergelijkbare opleidingen bij andere instellingen ook steeds minder populair werden. Bovendien bleek dat het PR-budget van de instelling relatief laag was. Hierna interviewden we studenten en vmbo-decanen op één van hun locaties. Dit gaf ons een helder inzicht in het imago van de instelling en hun opleidingen, én in het keuzeproces van potentiële studenten. 

  Van krimp naar groei

  Ons onderzoek vertaalden we naar een aantal oplossingen om meer studenten aan te trekken. De instelling verhoogde haar PR-budget en zocht proactief samenwerking met het VO in haar omgeving. Zo groeide hun naamsbekendheid. We hielpen hen ook beter in te spelen op de wensen en beleving van potentiële studenten door de krimpende opleidingen scherper te profileren. Met onze aanbevelingen kon deze MBO-instelling een actieplan op te stellen om haar mooie opleidingen bij de juiste doelgroepen steviger op de kaart te zetten.

  De daden bij de woorden

  Bekijk onze projecten en ontdek wat onze aanpak op kan leveren voor jouw instelling

  Bekijk onze projecten