• Inzicht
 • >
 • Zicht op thuiszitters
 • Zicht op thuiszitters

  Hoe krijgt een samenwerkingsverband meer inzicht in thuiszitters in hun regio?

  De rol van het samenwerkingsverband

  Een samenwerkingsverband (SWV) heeft de taak om te zorgen dat alle kinderen in een regio passend onderwijs krijgen. Dat doen ze onder andere door te letten op thuiszitters: kinderen die langere tijd, om welke reden dan ook, niet naar school gaan. Koers VO, een samenwerkingsverband in de regio Rotterdam, wilde meer inzicht in deze thuiszitters. Twee belangrijke vragen stonden centraal: Wat houdt het kind tegen om naar school te gaan? En wat kunnen wij daartegen doen?

  Waarom zit een kind thuis?

  Meer inzicht door betere registratie en een dashboard

  Inzichten voegen vooral iets toe als je weet wat je ermee wilt bereiken. Daarom hebben we eerst onderzocht wat de belangrijkste redenen voor een kind om niet naar school te gaan. Op basis daarvan hebben we een nieuwe registratiemethode voorgesteld, die duidelijker maakt wie wat moet doen om het kind te helpen. Vervolgens bouwden we een dashboard dat deze gegevens duidelijk zichtbaar maakt. Dat combineren we met andere relevante cijfers, zoals het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat in de regio. Van ontwerp tot afronding duurde dit project drie maanden.

  Meer grip én meer tijd

  Koers VO werkte inmiddels iets meer dan een jaar met het dashboard. In die tijd heeft het meer grip gekregen op de thuiszitters. Voor elke school is met één klik te zien hoeveel kinderen thuis zitten, waarom dat zo is, en hoe dat aantal is veranderd ten opzichte van een eerdere periode. Met die informatie helpen ze de scholen in de regio om te bepalen welke ondersteuning op school geboden zou moeten worden. Daarnaast bespaart het dashboard iedereen veel tijd, omdat veel terugkerende processen en analyses nu automatisch worden uitgevoerd.

  De daden bij de woorden

  Bekijk onze projecten en ontdek wat onze aanpak op kan leveren voor jouw instelling

  Bekijk onze projecten