• Inzicht
 • >
 • Geeft jouw basisschool passende schooladviezen?
 • Geeft jouw basisschool passende schooladviezen?

  Het schooladvies in groep 8 heeft grote invloed op de onderwijscarrière. Hoe meet je als basisschool de kwaliteit van die adviezen?

  Het schooladvies in groep 8

  Krijgen alle leerlingen in groep 8 het middelbare schooladvies dat echt bij ze past? Die vraag en de discussie die erop volgt, horen we de laatste jaren steeds vaker. Het gaat dan vooral over het effect van een te laag advies op de kansengelijkheid in het onderwijs. Van vmbo-tl opstromen naar havo is bijvoorbeeld een stuk lastiger dan gewoon op die havo beginnen. Maar evalueer je als basisschool de kwaliteit van jullie adviezen?

  De voortgang van oud-leerlingen

  Standaardrapportages geven inzicht

  Voor een bestuur van een groot aantal basisscholen maken we jaarlijks een standaardrapportage over hun oud-leerlingen. Dat doen we op basis van hun data. We kijken voor elke school welk advies een leerling kreeg. Vervolgens vergelijken we dat met de huidige status van die leerling. Als een leerling met een havo-advies in de derde klas nog steeds havo volgde (en niet was blijven zitten), sloot het advies waarschijnlijk goed aan bij het niveau van de leerling. Maar als iemand een vmbo-tl advies kreeg en aan het begin van de derde klas was opgestroomd naar havo, dan was het advies waarschijnlijk te laag. Elke basisschool krijgt een makkelijk te begrijpen totaaloverzicht van hun oud-leerlingen met duidelijke visualisaties. Zo hebben ze meer inzicht en kunnen ze gerichter actie ondernemen.

  Met meer inzicht naar passendere adviezen

  Onze rapportages geven de scholen inzicht in de de resultaten van hun adviezen in de afgelopen jaren. Bovendien tonen ze meteen de aandachtspunten die helpen adviezen passender te maken. Als blijkt dat leerlingen met een vmbo-tl advies relatief vaak naar de havo opstromen, kunnen zij ervoor kiezen om deze doelgroep in het vervolg kansrijker te adviseren. Omdat de rapportages ieder jaar terugkeren, hebben de scholen continu een duidelijk beeld van de kwaliteit van hun adviezen.

  De daden bij de woorden

  Bekijk onze projecten en ontdek wat onze aanpak op kan leveren voor jouw instelling

  Naar onze projecten