Voorbeelden van projecten

Dashboards voor mentoren

Op het mbo heeft elke student een eigen mentor of studieloopbaanbegeleider. Deze mentoren hebben soms wel meer dan drie klassen met studenten die ze begeleiden. Ze checken of alle studenten voldoende aanwezig zijn (want veel van de studenten zijn onder de 18, en dus nog leerplichtig), of de studie goed verloopt en ook of het op persoonlijk vlak goed met ze gaat. Een belangrijke taak, want goede begeleiding kan bepalen of een student met succes een diploma haalt of al snel uitvalt.

Maar hoe houd je als mentor in de gaten hoe het met al je studenten gaat? Welke student is al twee weken ziek, komt elke donderdag te laat, of heeft de afgelopen examens niet gehaald? Welke student verdient juist een compliment omdat ‘ie een hoog cijfer heeft gekregen? Een goed overzicht hebben is hierbij cruciaal, maar kost mentoren vaak ontzettend veel tijd.

Daarom hebben wij voor verschillende mbo-instellingen dashboards voor mentoren ontworpen, waarin in één oogopslag te zien is hoe het met een klas gaat en wie er wat extra aandacht verdient. Aanwezigheid in de les, behaalde cijfers, stagevoortgang, en alle gehouden mentorgesprekken zijn makkelijk in te zien. We hebben van elke instelling mentoren van allerlei opleidingen gesproken om ervoor te zorgen dat het dashboard goed aansluit op hun manier van werken. Met dit dashboard kunnen mentoren uren werk besparen én mbo-studenten nog beter naar hun diploma begeleiden.

Schooladviezen in groep 8

Krijgen alle leerlingen in groep 8 het middelbare schooladvies dat bij ze past? Een discussie die de laatste jaren steeds meer gevoerd wordt – met name over het effect van een te laag advies op de kansengelijkheid in het onderwijs, want van vmbo-tl opstromen naar havo is bijvoorbeeld een stuk lastiger dan gewoon op de havo beginnen. Maar hoe kan je als basisschool evalueren of je jouw leerlingen goede adviezen geeft?

Deze vraag hebben we voor een bestuur met een groot aantal basisscholen onderzocht door data over hun oud-leerlingen te analyseren. Zo keken we voor elke school welk advies een leerling kreeg en op welk niveau hij of zij twee jaar later op de middelbares school zat. Als een leerling met een havo-advies in de derde klas nog steeds havo volgde (en dus ook niet was blijven zitten), sloot het advies waarschijnlijk goed aan bij het niveau van de leerling. Maar als iemand een vmbo-tl advies kreeg en aan het begin van de derde klas was opgestroomd naar havo, dan was het advies waarschijnlijk te laag. Voor elke basisschool maakten wij een totaaloverzicht van hun oud-leerlingen met duidelijke visualisaties, zodat ze inzicht kregen in hoe ze de afgelopen jaren hebben geadviseerd en waar ze op kunnen letten om adviezen passender te maken.

lokaal